Priser og vilkår

Vi fakturerer våre klienter med utgangspunkt i den tid som er påløpt for oppdraget. I tillegg kan vi ta i betraktning sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås, eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget samt de involverte advokaters erfaring og kompetanse. Våre timepriser ligger normalt i følgende intervaller:

Advokatfullmektig: Kr 1.500-2.000 eks. mva. (kr 1.875-2.500 inkl. mva).
Fast advokat: Kr 2.300-2.600 eks. mva. (kr 2.875-3.250 inkl. mva).
Partner: Kr 2.300-4.000 eks. mva. (kr 2.875-5.000 inkl. mva).

Alle oppdrag utføres basert på våre standardvilkår.

Personvernerklæring for Advokatfirmaet Haaland DA forteller hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til.

For å etterleve lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) og lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personvernforordningen (GDPR) bes det om at klienter fyller ut og undertegner skjema for kundeopplysninger.

Regler om god advokatskikk og opplysninger om klageordningen finnes under ”Råd og tips” på Advokatforeningens nettsted; www.advokatenhjelperdeg.no